Strategi for 2018 til 2020

Tidshorisont 2 år fra marts 2018 til februar 2020

"Styrkelse af EL og virksomhederne i lokalområdet gennem opbygning af et netværk blandt erhvervsvirksomheder i Lystrup og opland med fokus på at synliggøre erhvervslivet"

 

Målsætning

- Antallet af medlemsvirksomheder er omkring 100.

- Mindst 50 % af medlemsvirksomhederne deltager i et EL arrangement om året.

- At afvikle 2 netværksarrangementer og 6 øvrige årligt.

- At medlemmerne afgiver fordelagtige tilbud inden for netværket

- At samarbejde med andre erhvervsforeninger om fælles arrangementer for alle medlemmer i foreningen.

 

Redskaber 

- Afholde mindst 8 medlemsarrangementer årligt

- Profilering af EL og medlemmer

- Synliggøre medlemmernes virksomheder og kompetencer på hjemmesiden.

 

Strategi

Klik her for indmeldelsesformular

Mail til webmaster